SIMON NELIS | DEUSTERSTRAAT 57 BE-3990 PEER | M +32 (0)497 77 28 01 | E INFO@SN-ARCHITECTEN.BE | W HTTP://WWW.SN-ARCHITECTEN.BE
 
>> Volgende

Toezichthoudende autoriteit:
Orde van Architecten - Vlaamse Raad
Gedragscode: Reglement van beroepsplichten